Ασφάλεια εγκαταστάσεων

  • Όλο το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο και διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παραστεί η οποιαδήποτε ανάγκη να επέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά.